در حال بارگذاری

فرم ها

فرم درخواست استفاده ازخدمات معاملات اوراق بهادار

دفترچه احراز هویت و قراردادهای مشتریان حقیقی

دانلود

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی بورس کالای ایران

فرم درخواست کد مشتریان حقیقی

دانلود

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی بورس کالای ایران

فرم درخواست کد مشتریان حقوقی

دانلود
 

نحوه افتتاح حضوری حساب آنلاین

شرایط عقد قرارداد

دانلود

راهنمای استفاده از سامانه معاملات بر خط اکسیر

راهنمای استفاده از سامانه معاملات برخط رایان هم افزا

دانلود

نحوه انجام معاملات آتی

مراحل انجام معاملات آتی در بورس کالای ایران

دانلود