در حال بارگذاری

شماره حساب ها

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات سهام در فرابورس و بورس

 
ردیف بانک شماره حساب کدشعبه شعبه
1 ۲۰۱-۲۹۷۳۶۸-۶۰۶ 1211 پارک ملت
2 ۴۱۷۷۷۷۷۷۳۹ 63602 زهره
 

شماره حساب بانکی جهت واریز معاملات در بورس کالا

ردیف بانک شماره حساب کدشعبه شعبه
1 ۱۶۸۳۸۷۳۴۱۰ 6217 بورس کالا
2 ۵۱۰۴۳۵۸۹۵ 51014 بورس کالا
3 ۱۰۴۳۱۵۶۱۵ 1043 بورس کالا