در حال بارگذاری

درباره ما

چرا کارگزاری کالای خاورمیانه؟

شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه (سهامی خاص) به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۲ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۱۰۷ ، کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۵۷۹۸۴۸۳ ، کد پستی ۴۳۵۱۳-۱۵۸۷۹ با سرمایه ۷۰ میلیارد ریال نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. این کارگزاری بر اساس رتبه بندی انجام شده شرکت های کارگزاری بورس کالا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ همواره حائز رتبه الف است و در این رابطه خدمات باکیفیتی را ارائه می دهد.
  • مهمترین خدمات ارائه شده در کارگزاری معاملات اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
    معاملات برخط
    معاملات نفت در بورس انرژی
    معاملات برق در بورس انرژی
  • تاریخچه شرکتاز مهمترین ویژگی های کارگزاری کالای خاورمیانه کیفیت خدمات، ارائه نوآوری و فناوری از طریق پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر وب و برنامه های تلفنی همراه بومی است.
  • مجوز های دریافتیاستانداردها و گواهینامه ها از دیرباز به عنوان معیاری در جهت تعیین میزان انطباق فعالیت های یک شرکت بر اصول مدیریت علمی و عملیاتی مطرح بوده اند.

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

آقای دکتر سید محمد شمس الدین

رئیس هیئت مدیره

آقای محمد حسن کمال آبادی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای وحید فرح آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره